Crew Resource Management (CRM)


Wat zijn Human Factors?
Human Factors betreft de interactie tussen mens en het systeem waarin hij / zij zich bevindt . Het draait bij Human Factors om de psychologische, fysieke, sociale, biologische en veiligheid karakteristieken van de mens in het systeem. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat het gaat om de mens in zijn of haar (werk) omgeving.
Wat is CRM ?
CRM staat voor Crew Resource Management.
Bij CRM gaat het om de mens als professional in zijn / haar omgeving in crew of team verband. CRM is een systeem wat optimaal gebruik maakt van alle beschikbare bronnen zoals mens, machine of uitrusting en procedures.
Het draait bij CRM niet zozeer om de technische kennis en vaardigheden van de professional, maar om het geheel van kennis, vaardigheden, gedrag en houdingen gebaseerd op bewust inzicht.
Waarom CRM?
We leven in een dynamische wereld. In ons dagelijks leven als mens, zowel privé als professioneel, worden we blootgesteld aan allerlei informatie, veranderingen en inzichten. In deze dynamische wereld vervullen we als mens een belangrijke en cruciale rol. Door de hoeveelheid informatie, veranderingen en verschil in inzichten bestaat er een grote kans op het maken van fouten. Dit is niet meer dan menselijk. Helaas kunnen sommige fouten leiden tot ongevallen of incidenten met fatale of desastreuze gevolgen.
Wat is het doel van CRM?
CRM heeft als doel de veiligheid en de effectiviteit van een professionele crew / team / ploeg te vergroten, om zo de kans op fouten, incidenten en ongevallen te verkleinen.
Is CRM ook voor mij?
Ja, CRM is ook voor u. Door de bewustwording, het aanleren van vaardigheden en het vergroten van uw kennis, zult u merken dat CRM niet alleen in uw werkomgeving werkt. CRM zal van toegevoegde waarde zijn voor u als mens achter de professional.
Hoe kan ik veiliger werken?
Veilig werken betekent meer dan alleen het dragen van de juiste beschermingsmiddelen.
U zult zich bewust moeten worden van het hoe en waarom achter onze persoon. Hoe en waarom wij ons gedragen en hoe en waarom wij handelen. Alles wordt beïnvloed door de dingen om ons heen.
Door het verbeteren of het aanleren van het benodigde bewustzijn, de kennis en de vaardigheden zult u beter in staat zijn de invloeden te beheersen. Zo kunt u de gevaren en de fouten naar waarde inschatten. Door dit geheel toe te passen in uw omgeving zult u de kans op ongewenste situaties verkleinen.
Hoe kan ik effectiever werken?
Effectief werken is meer dan eenvoudigweg de procedures volgen en doen wat er gezegd wordt.
Effectief werken betekent, dat u zich bewust bent van de invloeden waar wij als mens mee te maken hebben. Door gebruik te maken van een aantal eenvoudige handvatten zult u in staat zijn op de juiste manier te communiceren en om als team de juiste beslissing te nemen.
Kan ik CRM ook buiten mijn werk gebruiken?
Jazeker. Wanneer u de waarde van CRM in uw werkomgeving erkent, zult u zich realiseren dat CRM zeer toepasbaar is in uw privé leven en sociale omgeving. Het gaat om U als mens.
Wat is CRM-training?
CRM-training heeft als doel het geheel van vaardigheden, kennis, bewustzijn, gedrag en houding bij te brengen en/of te verbeteren ten bate van de uitvoering van CRM.
Tijdens de training wordt u zich bewust gemaakt van de mens achter de professional.
U wordt zich bewust van uw invloed op het team waarin u werkt. Door de training zult u in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan uw team.
Kan iedereen CRM leren?
Jazeker. CRM en CRM-training is er voor iedereen.
Human Factor Performance is erin geslaagd om CRM toegankelijk en toepasbaar te maken voor iedereen.
Heb ik zelf invloed op de training?
Ja. De basis van elke training is interactie, discussie en zelfreflectie. Soms kritisch en confronterend, maar altijd respectvol en opbouwend. Met verschillende voorbeelden en oefeningen in teamverband, reiken wij de juiste handvatten aan om CRM zélf goed toe te passen. Dit alles laagdrempelig, in een ontspannen sfeer en afgestemd op úw persoon en organisatie.
Kan de training in delen gegeven worden?
Ja, de training kan afhankelijk van de wensen in één keer gegeven worden of in meerdere delen.
Hebben we als organisatie invloed op de inhoud van de training?
Ja. Wij leveren maatwerk. Aan de hand van uw wensen en behoefte kan de training samengesteld en/of aangepast worden.
Is het nodig de trainingen te herhalen?
Ja. Dat is absoluut noodzakelijk. Eerst is het nodig de basis te leren en toe te passen. Vervolgens is het onderhouden en opfrissen van groot belang voor een goede CRM uitvoering.


×