Doel:

Mogelijk aanwezige gevaren en fouten zodanig beheersen zodat deze niet kunnen leiden tot een ongewenste situatie.

Training inhoud: 

Bij de training gevaren en fouten beheersing zullen we de bewustwording van gevaren en fouten vergroten. Hierbij zijn erkenning van de gevaren en fouten en het anticiperen erop van groot belang. Hierbij wordt je, door middel van een aantal kernpunten, de structuur voor gevaren en fouten beheersing duidelijk gemaakt.

Na de training ben je in staat:

  • gevaren te herkennen
  • eigen fouten te erkennen
  • eigen gedrag aan te passen
  • bewust om te gaan met gevaren
  • bewust om te gaan met fouten
  • input van ieder teamlid naar waarde weten in te vullen
  • gestructureerde en weloverwogen beslissingen te nemen
  • te evalueren
  • bewust om te gaan met invloeden van andere CRM elementen

×