Teaching & Learning - Train the Trainer


 

Lesgeven & Leren

 

Doel van de training:

 

Zorgen voor een uitgebreide training voor diegenen die professionele trainer, instructeur en toekomstige examinator willen worden op basis van gevestigde lesmethoden.

Hen in staat te stellen de nodige instructietechnieken en vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd het bewustzijn met betrekking tot het belang van houding en gedrag ten aanzien van effectieve en veilige operaties te benadrukken.

 

Training inhoud:

 

In een traject van 3 - 4 dagen krijgen de kandidaten een adequate training om professionele trainer of instructeur te worden.

 

Het benadrukken van het belang van menselijke factoren met betrekking tot gedragsattitudes en leervaardigheden.

Bestuderen en begrijpen van de leer- en onderwijsprocessen, menselijke factoren, trainingsfilosofieën en -technieken, evaluatie van studenten en administratie.

 

Na de training ben je in staat:

• een lesplan te maken,

• een gestructureerde briefing voor te bereiden,

• je kandidaten van goede instructie te voorzien,

• constructieve feedback te geven,

• je lesgeven aan de leerbehoeften van de kandidaten aan te passen,

• het belang van goede feedback te begrijpen,

• het respecteren van menselijke factoren in de operatie te onderkennen,

• je verantwoordelijkheid te begrijpen.

 

Training-inhoud is in overeenstemming met EASA Deel FCL Subdeel J


×