De mensen achter Human Factor Performance


HFP richt zich in de Human Factor trainingen op de samenhang tussen mensen als middel voor het welslagen van veiligheid en effectiviteit.

Het is de menselijke factor (en niet alleen het materiaal en de processen) die bepalend is voor het beperken of voorkomen van schade en leed. Daarom heeft HFP juist op menselijk gebied de standaard ‘7-skills’ verdiept. De kwalificatie als coach in combinatie van toepassing van NLP en DISC zorgt voor een verruimde context van de mens als middelpunt.


×