De mensen achter Human Factor PerformanceGuus

Kim

Walter

Mark

Anniek

Patrick

HFP richt zich in de Human Factor trainingen op de samenhang tussen mensen als middelpunt voor het welslagen van veiligheid en effectiviteit.

Het is de menselijke factor (en niet alleen het materiaal en de processen) die bepalend is voor het beperken of voorkomen van schade en leed. Met een heldere Visie & Missie heeft HFP juist op menselijk gebied de standaard ‘7-skills’ verdiept. De kwalificatie als coach in combinatie van toepassing van NLP, DISC en HBM zorgt voor een verruimde context van de mens als middelpunt.

 


×