De HFP werkwijze


De werkwijze is in lijn met de HFP-methode.

1. De waarom inzichtelijk maken.

Luisteren naar wat de ontwikkelpunten en doelen zijn.

2. De wat gezamenlijk bepalen.

Besluiten tot een maatwerk programma dat aansluit bij de behoefte en het geoogde doel.

3. De hoe toepassen en invulling geven.

Uitvoeren van de training en/of begeleiding, dát doen waar u wat aan heeft.

4. De wat als inzichtelijk maken.

Evalueren, voldoet het resultaat aan het gewenste doel.


×